Att bli synlig

Verken är skapade av konstnärer som deltagit i verksamheten på konstateljéernapå Sahlgrenska Universitetssjukhuset, som finns i anslutning till de psykiatriska vårdavdelningarna.

Utställningen kureras av Stefan Karlsson och Inez Edström Thoresson, som också leder den unika konstverksamheten på sjukhusen. Andra verksamheter som bidrar till utställningen är Norma, en kreativ verkstad för unga kvinnor och transpersoner med psykisk ohälsa och Stiftelsen Gyllenkroken, som är ett kultur- och aktivitetshus primärt riktat till personer med psykisk funktionsnedsättning.

För att lyfta den psykiska hälsan i hela staden deltar också ungdomsfullmäktige, förskoleförvaltningen, äldre- samt vård och omsorgsförvaltningen och socialförvaltningarna Centrum, Sydväst, Nordost och Hisingen med konst från utvalda verksamheter.

Tre utställningar med olika perspektiv på temat “Hälsa”

Under 2022 fokuserar Göteborgs 400-årsjubileum sitt arbete på ”Hälsa”. I samarbete med bland annat Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborgs universitet, ABF och Rot Produktion visas tre olika utställningar på Hela stadens galleri. Utställningarna synliggör och bidrar med olika perspektiv på hälsa: åldrande, arbete och psykisk ohälsa. I samband med utställningsperioderna kommer det att arrangeras en mängd aktiviteter där hälsoperspektiven fördjupas såsom seminarier, samtal och workshops.

Du hittar information om de övriga två utställningarna, Snabb. Stark. Årsrik här samt Vi som arbetar med våra kroppar här.

When?

November 2, 2022
- January 31, 2023

Where?

Gothenburg
Mileniumsparken

We use third-party cookies in order to personalize your site experience.