Burnout

I konsten och populärkulturen har bilen genom tiderna varit en kraftfull och mångsidig symbol för både framsteg och stagnering, frihet och fångenskap. Konstnärer har sedan bilens uppkomst använt sig av den som motiv, begrepp och verktyg för att diskutera och skildra samtidens främsta frågor och tillstånd.

Titeln till Burnout anspelar både på den känslomässiga och fysiska utbrändhet som orsaks av mental och fysisk stress, men också på den “burnout”, som skapas när en bil gasas och bromsas samtidigt så att däcken bränns mot underlaget, vilket skapar friktion och kraftig rökutveckling.

Även i utställningen Burnout fungerar bilen som startmotor och utgångspunkt för att diskutera både existentiella och politiska frågeställningar. Den leder oss in till ett utforskande av den accelererande hastighet som kännetecknar vår samhällsutveckling och den blir en ingång för att gestalta både inre och yttre tillstånd.

Här blandas mångbottnade metaforer för global konsumtion och exploateringen av naturresurser med personliga berättelser om mental utbrändhet, toxisk maskulinitet, makt, åtrå och uppror. Genom video, installation, skulptur, måleri och textil, tecknar utställningen sammantaget en poetisk bild som rymmer både liv och död i ett ingående förhör av vår samtid, där krafter som skapande och förstörelse samsas inom ett stycke metall med fyra hjul.

Medverkande konstnärer

Andreas R Andersson, Björn Engberg, Kjellåke Gerinder, Oscar Guermouche, Sara Lännerström, Yngvild Saeter, Linnéa Sjöberg, Johan Zetterquist och Josefine Östberg Olsson

Utställningen bygger på en idé av Josefine Östberg Olsson och Björn Hellberg.

When?

November 2, 2022
- January 8, 2023

Where?

Gothenburg
Göteborgs konstmuseum

We use third-party cookies in order to personalize your site experience.