Dayanita Singh – Sea of Files

Hasselblad Center hälsar välkommen till höstens stora utställning med 2022 års Hasselbladpristagare, fotografen och konstnären – Dayanita Singh.

Arkivet är ett genomgående tema i hennes omfattande karriär och i utställningen på Hasselblad Center är just arkivet som är i fokus. Genom åren har hon banat väg för nya sätt att visa och tillgängliggöra fotografi.

Singh utmanar det konventionella sättet att visa fotografi genom att skapa sina egna ”museer” i form av installationer eller publikationer och har på så sätt banat väg för nya sätt att visa och tillgängliggöra fotografi. Singhs fotografier lever till synes egna liv men likt en skicklig kompositör sätter hon bilderna samman i stycken som är noga uttänkta i en poetisk lek med tema och association.

Sedan tidigt 2000-tal har Dayanita Singh fotograferat och dokumenterat allt från lokala stadsarkiv till domstolsarkiv i Indien. I File Museum ses 140 bilder av olika slags arkiv fyllda med dokument, vissa av arkivhandlingarna är omsorgsfullt inlindade i tyg medan andra ligger i högar från golv till tak. Att hitta fram till rätt dokument kan verka som en omöjlighet men i Singhs bilder träder ett nära band mellan arkiv och arkivarie fram, högarna av dokument blir en förlängning av arkivarien och följer därmed sin egen inre logik.  Hon fascineras av det faktum att arkivarier i Indien inte bara skapar sina egna strukturer men också ofta individuella katalogiseringssystem.

I samband med utställningen och priset publiceras en ny bok om Dayanita Singhs arkivarbeten, härtill har Orhan Pamuk skrivit en gripande essä om hennes fotografier. Publikationen innehåller flera av serierna från utställningen, inklusive hela den visuella essän Sea of Files och det är även första gången som Museum of Innocence (The Madras Chapter) publiceras.

When?

November 2, 2022
- January 22, 2023

Where?

Gothenburg
Hasselblad Center

We use third-party cookies in order to personalize your site experience.