Falk Simons silversamling

Falk Simons donation är en magnifik samling av äldre guld- och silverföremål av stort konsthistoriskt värde. Samlingen består av 82 föremål från i första hand europeisk medeltid, renässans, barock och rokoko. Donationen innehåller föremål från alla de nordiska länderna såväl som de flesta andra europeiska länder, men också en kinesisk silverskål från tangdynastin samt smycken från den romerska antiken. Samlingen har som namnet anger donerats till museet av direktör Falk Simon i Göteborg.

Samlingen innehåller föremål från många olika länder och stilepoker, men tyngdpunkten ligger på tysk renässans och barock. Föremålen från den här tiden är, i motsats till de medeltida, mer profana än sakrala. Under renässansen återupptäckes den romerska antiken inom konsten och den antika symbolvärlden blev allt vanligare på de profana silver- och guldsmedsarbetena.

Museet som ett mikrokosmos

Det är under den här epoken de första konstkamrarna skapas. Museet som ett mikrokosmos var en idé som har sina rötter i renässansen. Här trängdes märkliga sällsynta ting med det mest utsökta som människan kunnat framställa. Flera av de föremål som finns i samlingen är också typiska för den typ av konstföremål som visades i de traditionella konstkamrarna. Där fanns föremål som var sällsynta, exotiska och praktfulla. Man beundrade det tekniskt komplicerade hantverket snarare än det för olika tidsepoker typiska. Det rörde sig ofta om en samling med fantastiska ting som tillsammans bildade ett eget mikrokosmos och speglade allt skapat: alla tidsåldrar och alla världsdelar, naturens tre riken och alla hantverk och tekniker skulle helst vara företrädda i samlingen.

Konst och natur i en praktfull helhet

I flera av föremålen i Falk Simons samling förenas detta intresse för både naturen (naturalia) och det konstfulla (artificialia). I det praktfullt utförda dryckesskeppet från tidigt 1600-tal av Tobias Wolff är silver, korall och alabaster sammanfogat till en konstfull enhet. Här är natur och konst sammanfogade till en praktfull helhet helt i enligt den tidens uppfattning om vad som var vackert.

When?

November 2, 2022
- August 31, 2024

Where?

Gothenburg
Röhsska museet

We use third-party cookies in order to personalize your site experience.