Inspiration Östasien

Utställningen visar exempel på hur mötet mellan Norden och Östasien än idag genererar nyskapande form då föremål från museets samlingar är en viktig inspirationskälla till flera av dagens formgivare.

Östasiatiskt konsthantverk har under många hundra år varit en viktig inspirationskälla i Norden, framförallt det äldre japanska och kinesiska hantverket. Röhsska museets tredje våningsplan har sedan museet öppnade 1916 visat unika konsthantverk från Östasien och har nu byggts om till en mer tillgänglig, stämningsfull och interaktiv utställning med tillägg av bland annat kinesiska dräkter.

En av europas äldsta samlingar

Museets kinesiska samling är en av de äldsta museisamlingarna i Europa med stort kulturhistoriskt värde. Det äldsta föremålet är Banshan-keramiken, gravkärl från 2500 år f.Kr. Grunden till den kinesiska samlingen skapades vid 1900-talets början, då Röhsska museet arrangerade en insamlingsresa till Kina, ledd av den svenske botanisten Thorild Wulff.

Museet följer ICOMS etiska regler och samlar i dag i första hand på samtida design och konsthantverk, men även äldre svenska föremål.

Skandinavisk konst inspirerad av östasien

Utbytet mellan de östasiatiska och nordiska hantverkstraditionerna har fortsatt skapa nya visuella uttryck, inte minst inom den nordiska keramik-konsten. I utställningen visas bland annat Lisa Larsson och Stig Lindberg, intill nutida konstnärer som Emma von Brömssen, vars mönster Dancing Crane skapats med östasiatiskt mönster och teknik som förebild

Museum Flow

Inspiration Östasien bjuder också på ljudupplevelsen Museum Flow där besökaren får stanna upp och komma nära föremålen vid tre ljudstationer. Här bjuds man in att slå sig ner och lyssna till lugna, rofyllda beskrivningar av föremålens mönster, material, egenskaper och betydelse. En stund för reflektion om formens roll i nutida och historiska perspektiv.

When?

November 2, 2022
- August 31, 2024

Where?

Gothenburg
Röhsska museet

We use third-party cookies in order to personalize your site experience.