Inzoomat

Kända och okända Göteborgsbilder från 1850-talet till idag.

Det finns hundratusentals bilder av staden Göteborg. Men vad kan en bild berätta mer än det uppenbara? Vad händer utanför blickfånget? Hur många lager av berättelser finns? Utställningen visar både kända och okända göteborgsbilder från 1850-talet fram till idag.

Utställningen bygger på forskningsprojektet ”Tidernas Göteborg” där Göteborgs stadsmuseum, Hasselbladstiftelsen, Göteborgs universitet, Kamerareportage, Riksarkivet Göteborg, Göteborg & Co, Göteborgs-Posten och Bokförlaget Max Ström har samverkat.

When?

November 2, 2022
- December 30, 2022

Where?

Gothenburg
Göteborgs stadsmuseum

We use third-party cookies in order to personalize your site experience.