Joel Danielsson och Aleksandra Kucharska

Joel Danielsson – Som Ytan, Så ock i Djupet

Installation och måleri

Utställningen Som Ytan, Så ock i Djupet är ett försök att genom ytan närma sig de mer djupgående lager av mening och innebörd som är dolda i dess reflektioner.

Kan ytan vara en ingång till djupare betraktelser?

Joel Danielsson är konstnär och jobbar främst med skulptur och måleri från sin ateljé i Götaverkens gamla lokaler i Göteborg. Han har en kandidatexamen från Konstfack 2012 och tog sin MFA från Valand 2017. Han har ställt ut på bland annat Liljevalchs, Göteborgs Konsthall, Dunkers Kulturhus och Venedigbiennalen.

Joel arbetar ofta med arbetsintensiva processer där det ineffektiva blir meningsbärande både under skapandet och för verkets upplevelse. Återkommande teman i hans konst är vikten av kontemplation och långsamhet, glappet mellan kunskap och förståelse samt konsten som ett sätt att återförtrolla världen.

Aleksandra Kucharska

Teckning

”Hon arbetar storskaligt men det är ofta något som skymmer sikten i bilden och begränsar seendet. Det kan vara skuggan, dimman, persiennen eller det snäva bildrummet. Det vi ser är fragment av något mycket större, bilden är begränsad liksom minnet som med tiden tynar bort. Motivet är bilder som sipprar genom konstnärens minne, vardagliga motiv som hos henne utgör en slags personliga berättelser”.
– Yrr Jonasdottir

Aleksandra Kucharska är född i Polen (Gdansk) 1981 och har sin bas i Malmö. Hon tog sin magisterexamen i fri konst vid Konsthögskolan i Malmö 2007. Hennes konst har bland annat visats på Galleri Ping Pong i Malmö, Ystad Konstmuseum, Borås Konstmuseum, Växjö Konsthall, Uppsala konstmuseum och Teckningsmuseet i Laholm.

When?

November 2, 2022
- November 6, 2022

Where?

Kungsbacka
Kungsbacka konsthall

We use third-party cookies in order to personalize your site experience.