Lap-See Lam: Det regnar drakfjäll

Skuggspel, skulpturer och musik tar oss med på en resa genom tid och rum. I höst visar Röhsska museet soloutställningen Det regnar drakfjäll med högaktuella konstnären Lap-See Lam.

Lap-See Lam växte upp i huset där hennes föräldrar och mormor drev en kinakrog. Med utgångspunkt i sin egen bakgrund och kulturutbytet mellan Kina och Europa, skapar konstnären autofiktiva berättelser. Vad händer i informationsöverföringen från en generation till en annan, eller mellan en plats och en annan, och hur är det kopplat till design?

Genom att använda sig av digitala designverktyg omtolkar Lam miljöer, interiörer och föremål som befinner sig i gränslandet mellan Öst och Väst i konstnärliga installationer.

I den här utställningen visas VR-installationen Phantom Banquet (2020) och skuggspelet Drömmarnas kaj (2022) i varsitt galleri. Det mittersta galleriet är tillägnat forskningen och designprocessen bakom den nya skulpturen Det regnar drakfjäll (2022).

When?

November 2, 2022
- March 26, 2023

Where?

Gothenburg
Röhsska museet

We use third-party cookies in order to personalize your site experience.