Play: videokonst ur samlingen

Rörlig bild har blivit en del av vår vardag. Filmer och klipp är idag ett viktigt uttryckssätt för människor att göra sig hörda och kommunicera med sin omvärld. Det är ett medium under ständig förändring, som fortsätter att öppna för nya perspektiv inom samtidskonsten.

Den här utställningen lyfter fram olika sätt att använda sig av rörlig bild som ett konstnärligt uttryck. Flera verk rör sig i gränslandet till andra uttrycksformer och kombinerar video med bland annat performance, animation och teckning. Magnus Wallin har arbetat med 3D animation och Lisa Jeannin och Rolf Schuurmans arbetar med stop-motion teknik.

Andra verk i utställningen lyfter fram frågor om representation och problematiserar bilden av att det endast finns en sanning. Jeannette Ehlers tar sig an det koloniala arvet i Norden och Meira Ahmemulić skildrar språk och tillhörighet i Sverige.

Göteborgs konstmuseum började samla videokonst på 1990-talet och har sedan dess utökat samlingen kontinuerligt med nya videoverk från samtida nordiska konstnärskap.

Utställningen erbjuder en inblick i de senaste 20 åren av videokonst från museets samling, samtidigt som den inbjuder till att reflektera över den rörliga bildens roll i det konstnärliga skildrandet av vår egen samtid.

When?

November 1, 2022
- November 6, 2022

Where?

Gothenburg
Göteborgs konsthall

We use third-party cookies in order to personalize your site experience.