Temavecka: Barnen på Stretered

Under Barnkonventionsveckan sätter vi vår samling av föremål och fotografier från vårdhemmet Stretered i Kållered i fokus. Hur hade barnen det på hemmet? Hur har synen på barnens bästa och de funktionshindrades rättigheter förändrats sedan dess?

Skolhemmet Stretered, eller ”Skolan för andesvaga å Stretered” som det då kallades, startade 1895 och avvecklades i början av 1990-talet. På vårdhemmet bodde barn och vuxna med olika funktionsnedsättningar, men också barn till mycket fattiga familjer. På 1970-talet var Stretered ett av landets största vårdhem. Då bodde där ungefär 700 barn och vuxna.

1989 togs beslutet att verksamheten på Stretered skulle avvecklas. Den sista boendegruppen flyttade ut 1991.

1994 kom en ny lag, LSS, som skulle garantera personer med funktionsnedsättningar full delaktighet och samma levnadsvillkor som andra personer i samhället. Och i januari 2020 blev Barnkonventionen lag. Konventionen klargör vilka rättigheter alla barn i hela världen har, oavsett funktionsvariation och bakgrund.

Lär dig mer om barnens tillvaro och livet på Stretered när vi lyfter temat bland våra föremål i Öppna magasinet!

Missa inte heller premiären av Teater Glädjes film Du får inte glömma oss – röster från förr på torsdag 17 november.

Kostnad: Fri entré.

When?

November 15, 2022
- November 20, 2022

Where?

Mölndal
Mölndals stadsmuseum

We use third-party cookies in order to personalize your site experience.