Tillsammansfestivalen

Tillsammansfestivalen är tänkt att bli en ny återkommande möjlighet för människor, oavsett vem man är eller hur gammal man är, att träffas genom gemenskap, nyfikenhet och intressen.

Generationsmöten i Centrum utgår från ett all-åldersperspektiv och arbetar för att möjliggöra jämlika möten mellan människor utan åldersgränser, som ett sätt att öka tilliten till varandra i samhället. Deras övertygelse är att olika erfarenheter och kompetenser bidrar till ökad förståelse för varandra. Alla mår bra av att känna sig behövda.

I samarbete med några av stadens kulturbärare, så som museer och bibliotek, har Generationsmöten i Centrum komponerat ett programutbud som ska få dig som besökare att känna dig välkomnad och inbjuden utan att behöva fundera om innehållet passar din målgrupp, dig som person eller din ålder. De önskar också att du som besökare kommer finna nya kulturupplevelser som skapar nyfikenhet och glädje för dig att lära mer, där du får dela upplevelser med både gamla och nya bekantskaper.

Festivalen sker på flera olika arenor runt om i staden.

Du hittar hela programmet här.

When?

November 10, 2022
- November 13, 2022

Where?

Gothenburg
Kronhuset och Kronhusbodarna

We use third-party cookies in order to personalize your site experience.