West Pride 2023

Varje år hålls West Pride i Göteborg, en konst- och kulturfestival som skapar trygga rum för HBTQI-personer och lyfter upp normkritik och HBTQI-personers livssituation.

Festivalen innefattar Pride Park , Pride House och Pride Parade. Festivalen är gratis för besökarna och riktar sig i första hand till HBTQI-personer i Göteborg och Västra Götaland, men även till en bredare allmänhet nationellt och internationellt.

Syfte

Syftet är att synliggöra en mångfald av uttryck genom att samordna och arrangera konst och kultur. West Pride skapar mötesplatser och arenor genom samtal, reflektion och utbildning för att uppnå kunskapsfördjupning, attitydförändring och samhällspåverkan. De vill uppmuntra till ett öppet samhällsklimat och motverka fördomar och diskriminering på grund av sexuell läggning, könsidentitet och/eller -uttryck. Genom deras arrangemang och samarbetspartner är de en katalysator för positiv förändring lokalt och globalt.

Vision

Visionen är en jämlik värld fri från fördomar och diskriminering.

 

When?

June 5, 2023
- June 11, 2023

Where?

Gothenburg
Gothenburg

We use third-party cookies in order to personalize your site experience.